โทร 044-710-555

370-378 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000


Toyota Stay With You


วันที่ 23 เมษายน 2563
บริษัท โตโยต้าสุรินทร์(1991) จำกัด
ร่วมกับบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
โดย คุณเสาวณีย์ อภิลาศมงคล กรรมการผู้จัดการ
คุณวรสิทธิ์ อภิลาศมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
มอบข้าวสารรัชมงคล 1 ตัน
และสนับสนุนรถยนต์สำหรับใช้งาน จำนวน 4 คัน
ให้กับ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
และ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โดย คุณไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับมอบ