Toyotasurin.com เว็บไซต์ โตโยต้าสุรินทร์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)  

โทร 044-710-555

370-378 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สาขาศีขรภูมิ)

 

 

           

 

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย / อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • ได้รับการคัดเลือกทหารเรั

 • วุฒิการศึกษา  ป.6 - ม.6

 • สามารถทำงานกะกลางคืนได้  (18.00 - 7.00  น.)

 • เป็นคนในพื้นที่  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 04/01/2022 ถึงวันที่ 31/01/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สำนักงานใหญ่)

 

 

     

 

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย / อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • ได้รับการคัดเลือกทหารเรั

 • วุฒิการศึกษา  ป.6 - ม.6

 • สามารถทำงานกะกลางคืนได้  (18.00 - 7.00  น.)

 • เป็นคนในพื้นที่  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 04/01/2022 ถึงวันที่ 31/01/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาศีขรภูมิ)

 

                                               

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา  ระดับ  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี   ทุกสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 04/01/2022 ถึงวันที่ 31/01/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาท่าตูม)

 

                                   

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 04/01/2022 ถึงวันที่ 03/03/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาปราสาท)

 

                               

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย

 • ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่  อ. ปราสาท

 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 04/01/2022 ถึงวันที่ 31/01/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสังขะ)

 

                

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 04/01/2022 ถึงวันที่ 31/01/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างซ่อมพ่นสี/ ผสมสี (สาขาท่าตูม)

 

 

                                  

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ  18  ถึง  30  ปี

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 04/01/2022 ถึงวันที่ 31/01/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่สโตร์ อะไหล่ (สำนักงานใหญ่)

                               

                                                                 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ  21 ปีขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา  ปวส.  ขึ้นไป  สาขาช่างยนต์ หรือ

 • สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้

 • มีความรู้ทางด้านอะไหล่ / เครื่องยนต์ 

 • มีใจรักในงานบริการ

 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 04/01/2022 ถึงวันที่ 19/01/2038 กรอกใบสมัครออนไลน์