โทร 044-710-555

370-378 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000ช่างปรับสภาพ (โตโยต้าชัวร์ สุรินทร์).

 

enlightened  รับสมัคร  จำนวน  1  อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 16/03/2020 ถึงวันที่ 31/03/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาท่าตูม)

 

enlightened  รับสมัคร   จำนวน  1  อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป  หรือ  เทียบเท่า  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 16/03/2020 ถึงวันที่ 31/03/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (สำนักงานใหญ่)

devil  รับสมัคร  จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

 • มีความสามารถใช้ Computer โปรแกรม Office 

 • บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 • สามารถเลิกงานดึกได้  

 • ขับรถยนต์เป็น / มีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 16/03/2020 ถึงวันที่ 31/03/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างเตรียมพื้น (สาขาท่าตูม)

 

enlightened  รับสมัคร  จำนวน  1  อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ  18  ถึง  30  ปี

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 16/03/2020 ถึงวันที่ 31/03/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (โตโยต้าชัวร์)

 

enlightened  รับสมัคร  จำนวน  1  อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ 

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 16/03/2020 ถึงวันที่ 31/03/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์