Toyotasurin.com เว็บไซต์ โตโยต้าสุรินทร์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)

โทร 044-710-555

370-378 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000ช่างตัวถัง / ช่างประกอบ / ช่างพ่นสี / ช่างผสมสี (สำนักงานใหญ่)

 

                        

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ  18  ขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • มีประสบการณ์ช่างโดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

 

เปิดรับสมัครวันที่ 07/06/2021 ถึงวันที่ 01/07/2021 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาศีขรภูมิ)

 

                

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป  หรือ  เทียบเท่า  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 31/05/2021 ถึงวันที่ 01/07/2021 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาท่าตูม)

 

                   

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป  หรือ  เทียบเท่า  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 31/05/2021 ถึงวันที่ 01/07/2021 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาปราสาท)

 

          

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย

 • ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่  อ. ปราสาท

 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 31/05/2021 ถึงวันที่ 01/07/2021 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

 
 
                        
 
 
 

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการในงานบริการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์และงานบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 31/05/2021 ถึงวันที่ 01/07/2021 กรอกใบสมัครออนไลน์

หัวหน้าช่าง

 

                                                          

                       

 

   คุณสมบัติ

             -  วุฒิการศึกษา  ระดับ  ปวส.  ขึ้นไป   สาขาช่างยนต์  เครื่องกล

            -  เพศชาย

            -  ได้รับการคัดเลือกทหารเรียบร้อยแล้ว

            -  อายุ  25  ปีขึ้นไป

            -  ขับรถยนต์เป็น / มีใบขับขี่  

เปิดรับสมัครวันที่ 31/05/2021 ถึงวันที่ 30/06/2021 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสังขะ)

 

            

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป  หรือ  เทียบเท่า  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 31/05/2021 ถึงวันที่ 01/07/2021 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานล้างรถ (สาขาศีขรภูมิ)

 

 

 

                        

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • หากเป็นคนในพื้นที่ อ.ศีขรภูมิ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 31/05/2021 ถึงวันที่ 30/06/2021 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานแม่บ้าน (สำนักงานใหญ่)

 

                     

                       

                         

  คุณสมบัติ

 • เพศหญิง

 • อายุ  25  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา  ป.6  -  ม.6

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 31/05/2021 ถึงวันที่ 30/06/2021 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างเทคนิค / ช่างยนต์ (สาขาท่าตูม).

 

 

                         

         

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ / ช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 31/05/2021 ถึงวันที่ 30/06/2021 กรอกใบสมัครออนไลน์

ผู้บริหารงานบริการ (พนักงานรับรถ) (สาขาสังขะ).

 

               

              

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 18  ถึง  35  ปี

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 31/05/2021 ถึงวันที่ 01/07/2021 กรอกใบสมัครออนไลน์