Toyotasurin.com เว็บไซต์ โตโยต้าสุรินทร์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)  

โทร 044-710-555

370-378 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000ช่างยนต์ (สาขาปราสาท)

 

 

 

                        

 

 

 รับสมัครช่างเทคนิค  (สาขาปราสาท)  จำนวน 2  อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ / ช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • ฉีดวัคซีนโควิด  19

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 02/07/2022 ถึงวันที่ 31/07/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างตัวถัง/ ช่างประกอบ (สำนักงานใหญ่)

 

                                             

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ  18  ขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • ฉีดวัคซีนโควิด  19

 • มีประสบการณ์ช่างโดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

 

เปิดรับสมัครวันที่ 02/07/2022 ถึงวันที่ 31/07/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาท่าตูม)

 

                                   

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • ฉีดวัคซีนโควิด  19

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 02/07/2022 ถึงวันที่ 31/07/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสังขะ)

 

                

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • ฉีดวัคซีนโควิด 19

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 02/07/2022 ถึงวันที่ 31/07/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างซ่อมพ่นสี/ ผสมสี (สาขาท่าตูม)

 

 

                                  

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ  18  ถึง  30  ปี

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • ฉีดวัคซีนโควิด 19

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 02/07/2022 ถึงวันที่ 31/07/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างเทคนิค / ช่างยนต์ (สาขาท่าตูม)

                                                                   

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ / ช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • ฉีดวัคซีนโควิด  19

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 02/07/2022 ถึงวันที่ 31/07/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขาปราสาท)

 

          

 

คุณสมบัติ 

 • เพศชาย  หญิง

 • อายุ 18  ถึง  35  ปี

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาบัญชี / การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่ มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  (โปรแกรม  Word  Excel  Powerpoint)

 • ฉีดวัคซีนโควิด  19

 • หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้เกี่ยวกับงานธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 02/07/2022 ถึงวันที่ 31/07/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างเทคนิค (สาขาสังขะ)

enlightened  รับสมัครช่างเทคนิค  (สาขาสังขะ)  จำนวน  1  อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ / ช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • ฉีคซีนโควิด 19

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

เปิดรับสมัครวันที่ 02/07/2022 ถึงวันที่ 31/07/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์