โทร 044-710-555

370-378 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000ช่างเทคนิค (สาขาท่าตูม)

  รับสมัครช่างยนต์/ช่างเทคนิค  จำนวน  1  อัตรา smiley

    คุณสมบัติ

      -  เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์/ช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

       -  เป็นคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีความสะดวกในการเดินทาง

       -  ขับรถยนต์เป็น มีใบขับขี่

       -  ได้รับการคัดเลือกทหารเรียบร้อยแล้ว

       -  มีใจรักในงานบริการ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 09/05/2019 ถึงวันที่ 31/05/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างเตรียมพื้น (สำนักงานใหญ่)

smileyรับสมัครช่างเตรียมพื้น  (สำนักงานใหญ่) จำนวน 2 อัตรา smiley

  คุณสมบัติ

     -  เพศชาย  อายุ 18 ปีขึ้นไป   

     -  วุฒิการศึกษา  ปวช.  ปวส.  ช่างยนต์  หรือมีประสบการณ์ตรง  

     -  เป็นคนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสะดวกในการเดินทา

     -  มีใจรักในงานบริการ  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 24/04/2019 ถึงวันที่ 31/05/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่การเงิน

angel  รับสมัครด่วน  เจ้าหน้าที่การเงิน     จำนวน   1  อัตรา blush
   
คุณสมบัติ 
 
        -  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาบัญชี / การเงิน
        -  ขับรถยนต์เป็น  มีใบขับขี่่
        -  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  (โปรแกรม  Word  Excel  Powerpoint)
        -  มีประสบการณ์งานด้านการเงิน  มีความรู้เกี่ยวกับงานธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเเศษ
   
เปิดรับสมัครวันที่ 30/03/2019 ถึงวันที่ 31/05/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานขาย สาขาท่าตูม

angel  รับสมัคร พนักงานขายรถใหม่  สาขาท่าตูม  จำนวน  2  อัตรา  angel
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย
 • ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่  อ. ท่าตูม
 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 30/03/2019 ถึงวันที่ 31/05/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานขาย สาขาปราสาท

frown รับสมัคร พนักงานขายรถใหม่  สาขาปราสาท จำนวน  1  อัตราfrown
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย
 • ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่  อ. ปราสาท
 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 30/03/2019 ถึงวันที่ 31/05/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานขาย สาขาสังขะ

laugh รับสมัคร พนักงานขายรถใหม่  สาขาสังขะ  จำนวน  1  อัตรา frown
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย
 • ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่  อ. สังขะ
 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 30/03/2019 ถึงวันที่ 31/05/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานขาย สาขาศีขรภูมิ

enlightenedรับสมัคร พนักงานขายรถใหม่  สาขาศีขรภูมิ  จำนวน  2  อัตรา enlightened
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย
 • ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่  อ. ศีขรภูมิ
 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 30/03/2019 ถึงวันที่ 31/05/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

ผู้บริหารงานบริการ (พนักงานรับรถ) สาขาศีขรภูมิ

devil  พนักงานรับรถ  (ผู้บริหารงานบริการ)  จำนวน  1  อัตรา  devil

คุณสมบัติ

 • พศชาย  หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีความสะดวกในการเดินทาง
 • ขับรถยนต์เป็น  มีใบขับขี่
 • มีใจรักในงานบริการ  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 20/04/2019 ถึงวันที่ 31/05/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่ IT (แผนกอาคารสถานที่)

devil  รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT จำนวน 1 อัตรา    devil

คุณสมบัติ

     -  เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
     -  สามารถเข้าใจระบบงานด้านระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
     -  มีความรู้งานด้านอาคารสถานที่อื่นๆ  ภายในบริษัทฯได้
     -  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 29/04/2019 ถึงวันที่ 31/05/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

รับสม้ครคนพิการ

smileyรับสมัคร คนพิการ  1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้พิการทางด้านความเคลื่อนไหว
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Program Microsoft office ( Word , Excel,Power point ) ได้
- สามารถสื่อสารได้ และรับโทรศัพท์ได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- เป็นผู้พิการที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันและตั้งใจ
- เป็นผู้พิการที่จดทะเบียนคนพิการแล้ว ( หรือมีบัตรประจำตัวคนพิการ )
- มีความสามารถเฉพาะทางด้านการซ่อมรถยนต์
- เป็นผู้พิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์หรือพื้นที่ใกล้เคียง 

 

เปิดรับสมัครวันที่ 29/04/2019 ถึงวันที่ 31/05/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานอะไหล่

smileyรับสมัครพนักงานอะไหล่    จำนวน  1  อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย  อายุ  21 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป  ช่างยนต์
 • สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้
 • มีความรู้ทางด้านอะไหล่/เครื่องยนต์ 
 • มีใจรักในงานบริการ  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 09/05/2019 ถึงวันที่ 31/05/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างเตรียมพื้น (สาขาท่าตูม)

smileyรับสมัครช่างเตรียมพื้น   จำนวน 1 อัตรา smiley

คุณสมบัติ

 • เพศชาย  อายุ 18 ปีขึ้นไป   วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป  ไม่จำกัดสาขา
 • เป็นคนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสะดวกในการเดินทาง
 • มีใจรักในงานบริการ  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 21/05/2019 ถึงวันที่ 31/05/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานขายรถใช้แล้ว (ต.ชัวร์)

smileyรับสมัคร พนักงานขายรถมือสอง  จำนวน  2  อัตรา smiley
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย
 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 29/04/2019 ถึงวันที่ 31/05/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์