โทร 044-710-555

370-378 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000ผู้บริหารงานบริการ (พนักงานรับรถ) (สาขาปราสาท)

จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 18  ถึง  35  ปี

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 30/12/2019 ถึงวันที่ 31/12/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่สโตร์อะไหล่ (สาขาปราสาท)

enlightened  รับสมัครเจ้าหน้าที่สโตร์อะไหล่  (สาขาปราสาท)  จำนวน  1  อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ  20 ปีขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา  ปวส.  ขึ้นไป  สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้

 • มีความรู้ทางด้านอะไหล่ / เครื่องยนต์ 

 • มีใจรักในงานบริการ

 • หากเป็นคนในพื้นที่ อ.ปราสาท จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 30/12/2019 ถึงวันที่ 31/12/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างปรับสภาพ (โตโยต้าชัวร์ สุรินทร์).

enlightened  รับสมัครช่างปรับสภาพ  (โตโยต้าชัวร์ สุรินทร์)  จำนวน  1  อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 20/11/2019 ถึงวันที่ 31/12/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่การเงิน (สำนักงานใหญ่)

enlightened  รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน  (สำนักงานใหญ่)  จำนวน  1  อัตรา

 

คุณสมบัติ 

 • ไม่จำกัดเพศ

 • อายุ 18  ถึง  35  ปี

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาบัญชี / การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่ มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  (โปรแกรม  Word  Excel  Powerpoint)

 • หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้เกี่ยวกับงานธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 01/09/2019 ถึงวันที่ 31/12/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาท่าตูม)

enlightened  รับสมัครที่ปรึกษาการขาย  (สาขาท่าตูม)  จำนวน  2  อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป  หรือ  เทียบเท่า  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 01/08/2019 ถึงวันที่ 31/12/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (สำนักงานใหญ่)

จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

 • มีความสามารถใช้ Computer โปรแกรม Office 

 • บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 • สามารถเลิกงานดึกได้  

 • ขับรถยนต์เป็น / มีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 22/01/2020 ถึงวันที่ 22/02/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างเตรียมพื้น (สาขาท่าตูม)

enlightened  รับสมัครช่างเตรียมพื้น  (สาขาท่าตูม)  จำนวน  1  อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ  18  ถึง  30  ปี

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 01/08/2019 ถึงวันที่ 31/12/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (โตโยต้าชัวร์)

enlightened  รับสมัครที่ปรึกษาการขาย  (โตโยต้าชัวร์)  จำนวน  1  อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ 

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 01/08/2019 ถึงวันที่ 31/12/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์