Toyotasurin.com เว็บไซต์ โตโยต้าสุรินทร์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)  

โทร 044-710-555

370-378 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000ช่างยนต์ (สาขาปราสาท)

                                                              

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ / ช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • ฉีดวัคซีนโควิด  19

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 28/11/2022 ถึงวันที่ 30/12/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างตัวถัง/ ช่างประกอบ (สำนักงานใหญ่)

                                                 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ  18  ขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • ฉีดวัคซีนโควิด  19

 • มีประสบการณ์ช่างโดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

 

เปิดรับสมัครวันที่ 28/11/2022 ถึงวันที่ 30/12/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาท่าตูม)

                                     

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • ฉีดวัคซีนโควิด  19

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 28/11/2022 ถึงวันที่ 30/12/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสังขะ)

                          

                                                

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • ฉีดวัคซีนโควิด 19

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 28/11/2022 ถึงวันที่ 30/12/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ผู้บริหารงานบริการ (พนักงานรับรถ) สำนักงานใหญ่

                   

                      

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง

 • อายุ 18 ถึง  35  ปี

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่ มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 28/11/2022 ถึงวันที่ 30/12/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างซ่อมสีและตัวถัง (สาขาท่าตูม)

                                                           

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ  18  ถึง  30  ปี

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • ฉีดวัคซีนโควิด 19

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 28/11/2022 ถึงวันที่ 30/12/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่สโตร์อะไหล่ (สาขาท่าตูม)

 

    

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ  20 ปีขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา  ปวส.  ขึ้นไป  สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้

 • มีความรู้ทางด้านอะไหล่ / เครื่องยนต์ 

 • มีใจรักในงานบริการ

 • หากเป็นคนในพื้นที่ อ.ท่าตูม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 28/11/2022 ถึงวันที่ 30/12/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างเทคนิค / ช่างยนต์ (สาขาท่าตูม)

                                                                   

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ / ช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • มีใจรักในงานบริการ

 • ฉีดวัคซีนโควิด  19

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 28/11/2022 ถึงวันที่ 30/12/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์

ผู้บริหารงานบริการ (พนักงานรับรถ) แผนกซ่อมตัวถังและสี

                                             

คุณสมบัติ

 • พศชาย  หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป  

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีความสะดวกในการเดินทาง

 • ขับรถยนต์เป็น  มีใบขับขี่

 • มีใจรักในงานบริการ  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 28/11/2022 ถึงวันที่ 30/12/2022 กรอกใบสมัครออนไลน์