โทร 044-710-555

370-378 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000ช่างเทคนิค / สาขาศีขรภูมิ

smileyรับสมัครช่างยนต์/ช่างเทคนิค  จำนวน  1  อัตรา smiley

     คุณสมบัติ

      -  เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์/ช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

       -  เป็นคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีความสะดวกในการเดินทาง

       -  ขับรถยนต์เป็น มีใบขับขี่

       -  ได้รับการคัดเลือกทหารเรียบร้อยแล้ว

       -  มีใจรักในงานบริการ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครวันที่ 02/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างเตรียมพื้น

smileyรับสมัครช่างเตรียมพื้น  (สำนักงานใหญ่) จำนวน 3 อัตรา smiley

  คุณสมบัติ

 • เพศชาย  อายุ 18 ปีขึ้นไป     

 • วุฒิการศึกษา  ปวช.  ปวส.  ช่างยนต์  หรือมีประสบการณ์ตรง

 • เป็นคนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสะดวกในการเดินทาง

 • มีใจรักในงานบริการ  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 02/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่การเงิน

angel  รับสมัครด่วน  เจ้าหน้าที่การเงิน     จำนวน   1  อัตรา blush
   
คุณสมบัติ 
 
        1.  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาบัญชี / การเงิน
        2.  ขับรถยนต์เป็น  มีใบขับขี่่
        3.  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  (โปรแกรม  Word  Excel  Powerpoint)
        4.  มีประสบการณ์งานด้านการเงิน  มีความรู้เกี่ยวกับงานธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเเศษ
   
เปิดรับสมัครวันที่ 02/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ ต.ชัวร์

  indecisionรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ  ต.ชัวร์   จำนวน 1 อัตรา indecision
 
 •  เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า  ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้  ความสามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการในงานบริการ
 • ที่อยูในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 11/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานขาย สาขาท่าตูม

angel  รับสมัคร พนักงานขายรถใหม่  สาขาท่าตูม  จำนวน  2  อัตรา  angel
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย
 • ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่  อ. ท่าตูม
 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 02/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานขาย สาขาปราสาท

frown รับสมัคร พนักงานขายรถใหม่  สาขาปราสาท จำนวน  1  อัตราfrown
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย
 • ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่  อ. ปราสาท
 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 02/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานขาย สาขาสังขะ

laugh รับสมัคร พนักงานขายรถใหม่  สาขาสังขะ  จำนวน  1  อัตรา frown
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย
 • ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่  อ. สังขะ
 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 02/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

ผู้บริหารงานบริการ (พนักงานรับรถ) สาขาศีขรภูมิ

devil  พนักงานรับรถ  (ผู้บริหารงานบริการ)  จำนวน  1  อัตรา  devil

คุณสมบัติ

 • พศชาย  หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีความสะดวกในการเดินทาง
 • ขับรถยนต์เป็น  มีใบขับขี่
 • มีใจรักในงานบริการ  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 02/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างเทคนิค / ช่างยนต์ (สำนักงานใหญ่)

angel  รับสมัครช่างเทคนิค / ช่างยนต์  1  อัตรา  angel

คุณสมบัติ
 • เพศชาย  วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์/ช่างเทคนิค  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีความสะดวกในการเดินทาง
 • ขับรถยนต์เป็น  มีใบขับขี่
 • มีใจรักในงานบริการ  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 02/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่ IT (แผนกอาคารสถานที่)

devil  รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT จำนวน 1 อัตรา    devil

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • สามารถเข้าใจระบบงานด้านระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความรู้งานด้านอาคารสถานที่อื่นๆ  ภายในบริษัทฯได้
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 02/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

smiley  รับสมัครพนักงานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา  angel
   
คุณสมบัติ
 • เพศชาย  
 • วุฒิการศึกษา  ปวช. - ปวส.
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์  อดทน
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งอุปกรณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 02/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

ช่างยนต์/ช่างเทคนิค สาขาท่าตูม

smiley  รับสมัครช่างยนต์/ช่างเทคนิค 1 อ้ตรา  smiley

    คุณสมบัติ

 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์/ช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีความสะดวกในการเดินทาง
 • ขับรถยนต์เป็น มีใบขับขี่
 • มีใจรักในงานบริการ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 02/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานอะไหล่

smileyรับสมัครพนักงานอะไหล่    จำนวน  2  อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย  อายุ  21 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป  ช่างยนต์
 • สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้
 • มีความรู้ทางด้านอะไหล่/เครื่องยนต์ 
 • มีใจรักในงานบริการ  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 02/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานขายรถใช้แล้ว (ต.ชัวร์)

smileyรับสมัคร พนักงานขายรถมือสอง  จำนวน  2  อัตรา smiley
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย
 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 02/03/2019 ถึงวันที่ 31/03/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์