โทร 044-710-555

370-378 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000ที่ปรึกษาการขาย (สาขาปราสาท)

 

            

          

 

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป  หรือ  เทียบเท่า  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 07/11/2020 ถึงวันที่ 30/11/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสังขะ)

 

 

         

 

  คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป  หรือ  เทียบเท่า  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 07/11/2020 ถึงวันที่ 30/11/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

ที่ปรึกษาการขาย (สาขาศีขรภูมิ)

 

 

       

 

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ

 • อายุ  20  ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป  หรือ  เทียบเท่า  ไม่จำกัดสาขา

 • เป็นคนในพื้นที่  มีความสะดวกในการเดินทาง

 • สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบขับขี่  (ท.1)

 • บุคลิกภาพดี  มีใจรักการขาย

 • หากมีรถยนต์ใช้ส่วนตัวและมีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 07/11/2020 ถึงวันที่ 30/11/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์

ผู้บริหารงานบริการ (พนักงานรับรถ) แผนกซ่อมตัวถังและสี

 

 

 

 

                            

 

 

 

คุณสมบัติ

 • พศชาย  หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป  

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีความสะดวกในการเดินทาง

 • ขับรถยนต์เป็น  มีใบขับขี่

 • มีใจรักในงานบริการ  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 07/11/2020 ถึงวันที่ 30/11/2020 กรอกใบสมัครออนไลน์