โทร 044-710-555

370-378 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000ผู้บริหารงานบริการ (พนักงานรับรถ) สาขาท่าตูม

smileyรับสมัครผู้บริหารงานบริการ   (สาขาท่าตูม)   จำนวน  1  อัตรา cheeky

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย  อายุ 18 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีความสะดวกในการเดินทาง
 • ขับรถยนต์เป็น  มีใบขับขี่
 • มีใจรักในงานบริการ  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 13/07/2019 ถึงวันที่ 13/08/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

แม่บ้าน

  อัตราการรับสมัครงาน  จำนวน  1  อัตรา  yes
 
  คุณสมบัติ
 
         1.  อายุ  25  ปีขึ้นไป
         2.  เพศหญิง
         3.  วุฒิการศึกษา  ป.6  -  ม..6
         4.  เป็นคนในพื้นที่และมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เปิดรับสมัครวันที่ 01/07/2019 ถึงวันที่ 01/08/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

ผู้บริหารงานบริการ (สำนักงานใหญ่)

     cheekyรับสมัครผู้บริหารงานบริการ   (สำนักงานใหญ่)   จำนวน  2  อัตรา cheeky

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย  อายุ 18 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง มีความสะดวกในการเดินทาง
 • ขับรถยนต์เป็น  มีใบขับขี่
 • มีใจรักในงานบริการ  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 01/07/2019 ถึงวันที่ 01/08/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานขาย สาขาท่าตูม

angel  รับสมัคร พนักงานขายรถใหม่  สาขาท่าตูม  จำนวน  2  อัตรา  angel
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย
 • ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่  อ. ท่าตูม
 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 01/07/2019 ถึงวันที่ 01/08/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานขาย สาขาศีขรภูมิ

enlightenedรับสมัคร พนักงานขายรถใหม่  สาขาศีขรภูมิ  จำนวน  2  อัตรา enlightened
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย
 • ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่  อ. ศีขรภูมิ
 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 01/07/2019 ถึงวันที่ 01/08/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานล้างรถ (สาขาสังขะ)

 devil  รับสมัครพนักงานล้างรถสาขาสังขะ  1  อัตรา

    คุณสมบัติ

 •  พศชาย  อายุ  18  ปีขึ้นไป

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 •  ขับรถยนต์เป็น  มีใบขับขี่รถยนต์

 •  ถ้าเป็นคนในเขตพื้นที่  อ.สังขะ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  

เปิดรับสมัครวันที่ 01/07/2019 ถึงวันที่ 01/08/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ท่าตูม

cheeky   รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จำนวน  1  อัตรา  cheeky

คุณสมบัติ

 •  อายุ  18  ปีขึ้นไป  
 •  เพศชาย
 •  วุฒิการศึกษา  ป.6 - ม.6
 •  เป็นคนในพื้นที่และมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    

เปิดรับสมัครวันที่ 01/07/2019 ถึงวันที่ 01/08/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

เจ้าหน้าที่ IT (แผนกอาคารสถานที่)

devil  รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT จำนวน 1 อัตรา    devil

คุณสมบัติ

     -  เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
     -  สามารถเข้าใจระบบงานด้านระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
     -  มีความรู้งานด้านอาคารสถานที่อื่นๆ  ภายในบริษัทฯได้
     -  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เปิดรับสมัครวันที่ 01/07/2019 ถึงวันที่ 01/08/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

รับสม้ครคนพิการ

smileyรับสมัคร คนพิการ  1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้พิการทางด้านความเคลื่อนไหว
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Program Microsoft office ( Word , Excel,Power point ) ได้
- สามารถสื่อสารได้ และรับโทรศัพท์ได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- เป็นผู้พิการที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันและตั้งใจ
- เป็นผู้พิการที่จดทะเบียนคนพิการแล้ว ( หรือมีบัตรประจำตัวคนพิการ )
- มีความสามารถเฉพาะทางด้านการซ่อมรถยนต์
- เป็นผู้พิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์หรือพื้นที่ใกล้เคียง 

 

เปิดรับสมัครวันที่ 01/07/2019 ถึงวันที่ 01/08/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานอะไหล่

smileyรับสมัครพนักงานอะไหล่    จำนวน  1  อัตรา
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย  อายุ  21 ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป  ช่างยนต์
 • สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้
 • มีความรู้ทางด้านอะไหล่/เครื่องยนต์ 
 • มีใจรักในงานบริการ  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 01/07/2019 ถึงวันที่ 01/08/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์

พนักงานขายรถใช้แล้ว (ต.ชัวร์)

smileyรับสมัคร พนักงานขายรถมือสอง  จำนวน  2  อัตรา smiley
 
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักการขาย
 • ถ้ามีรถยนต์ใช้ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

เปิดรับสมัครวันที่ 01/07/2019 ถึงวันที่ 01/08/2019 กรอกใบสมัครออนไลน์